Streetsmart Kookboek

Onder de pannen met Streetsmart

Vormgeving: Martien Holtzappel

Fotografie: Mitchell van Voorbergen

Streetsmart is een internationaal succesvol fondsenwervingsproject waarmee geld wordt ingezameld voor dakloze
gezinnen.